Báo cáo không đúng thời hạn, Công ty Cổ phần Formach bị phạt 70 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 25/6/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Formach (địa chỉ: Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty này 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Formach báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với: Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)