Báo cáo không đúng thời hạn, Công ty cổ phần Khánh Tân bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 16/5/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khánh Tân.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khánh Tân báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN các tài liệu sau: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2016; Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án giảm vốn góp của chủ sở hữu; Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2018.

(PV)