Báo cáo không đúng thời hạn, Công ty TNHH Đại Hiệp bị phạt 30 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 08/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Hiệp (địa chỉ: 224 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 22/11/2017, Công ty TNHH Đại Hiệp đã bán 1.300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (mã chứng khoán: GSM), dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 4.156.220 cổ phiếu xuống 2.856.220 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 14,55% xuống 10%. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Công ty TNHH Đại Hiệp.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)