​Báo cáo không đúng thời hạn, CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 11/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: 02 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 02 Báo cáo thường niên năm; 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty; 03 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)