Báo cáo không đúng thời hạn, Eastspring Investments bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 31/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1175/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments bị UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)