Báo cáo không đúng thời hạn, Kim Eng Securities bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 14/09/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Kim Eng Securities Public Company Limited (địa chỉ: 999/9 The Offices of Central World, 20-21, 24 Floor Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, UBCKNN xử phạt công ty này 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 23/02/2018, Kim Eng Securities Public Company Limited đã bán 400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 125.300 cổ phiếu xuống 124.900 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,01% xuống 4,996%), không còn là cổ đông lớn của WCS. Tuy nhiên, đến ngày 05/04/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Kim Eng Securities Public Company Limited.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/09/2018.

(PV)