Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 12.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 24/9/2018, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký ban hành Quyết định số 247/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Nga.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, UBCKNN phạt bà này 12.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Nga, người liên quan với bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: VRG) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu VRG từ ngày 17/10/2017 đến ngày 15/11/2017 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên đến ngày 27/12/2017, bà Nguyễn Thị Nga mới thực hiện báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/9/2018.

(PV)