Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 22.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 10/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phương Công Thắng (địa chỉ: 277 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, UBCKNN phạt ông Phương Công Thắng 22.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Trước đó, ông Phương Công Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã thực hiện giao dịch mua 567.350 cổ phiếu HBC từ ngày 06/10/2017 đến ngày 26/10/2017 nhưng đến ngày 06/11/2017, ông Thắng mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)