Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 22.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 28/9/2018, Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Văn Kỳ (địa chỉ: 32-33L Khu Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, ông Phan Văn Kỳ bị UBCKNN phạt 22.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ông Phan Văn Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu PJT từ ngày 23/3/2018 đến ngày 20/4/2018 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên đến ngày 04/5/2018, ông Phan Văn Kỳ mới thực hiện báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2018.

(PV)