Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 25 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 13/08/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Matsumoto Keiko (địa chỉ: B19-06, CHCC Hoàng Anh River View, 37 Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, bà Matsumoto Keiko bị UBCKNN phạt tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 10/11/2017, bà Matsumoto Keiko đã bán 23.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 8 (mã chứng khoán: SD8), dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 150.000 cổ phiếu xuống 126.700 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,36% xuống 4,53%, không còn là cổ đông lớn của SD8. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của bà Matsumoto Keiko.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)