Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 25.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 19/3/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Mỹ (Tổ 9 An Hải Bắc, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, bà này bị UBCKNN phạt tiền 22.500.000 đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Ngày 29/6/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch bán 550.000 cổ phiếu PCG từ ngày 21/6/2018 đến ngày 21/7/2018 của bà Bùi Thị Mỹ (Bà) - người có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Tú, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị (Mã chứng khoán: PCG). Tuy nhiên, ngày 27/6/2018, Bà đã bán 550.000 cổ phiếu PCG.

Phạt tiền 3.000.000 đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm b Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 02/7/2018, Bà đã mua 5.400 cổ phiếu PCG và ngày 05/7/2018 Bà đã bán 5.400 cổ phiếu PCG nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.