Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 27.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 09/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Sử Bùi Bảo Ngọc (địa chỉ: số 23B, tổ 12 Thịnh Quang, thành phố Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, bà Sử Bùi Bảo Ngọc bị UBCKNN phạt tiền 27.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ngày 22/5/2018, bà Sử Bùi Bảo Ngọc-thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (mã chứng khoán: APP) bán 233.730 cổ phiếu APP, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2018.