Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 31.250.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 25/07/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đình Luân (địa chỉ: Phòng 1205, GH4, CT17 Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông này bị UBCKNN phạt 31.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 05/12/2017, ông Lê Đình Luân đã mua 700.000 cổ phiếu của Tổng Công ty Đức Giang-CTCP (mã chứng khoán: MGG) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch đạt 700.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 9,75%), trở thành cổ đông lớn của MGG. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn của ông Luân.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2018.

(PV)