Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 31.250.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 09/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đức Tâm.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, ông này bị UBCKNN phạt tiền 31.250.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 30/12/2016 ông Vũ Đức Tâm mua 6.587.393 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán: SRT), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 0 cổ phiếu SRT lên 6.587.393 cổ phiếu SRT (chiếm tỷ lệ: 13,09%). Tuy nhiên, đến ngày 07/02/2017 Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Vũ Đức Tâm.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)