Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 31.250.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 06/12/2018, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Song Lê (địa chỉ: Đê La Thành, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, bà này bị UBCKNN phạt tiền 31.250.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó, ngày 22/5/2018, bà Lê Thị Song Lê mua 233.730 cổ phiếu APP của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 175.300 cổ phiếu APP (tỷ lệ: 3,97%) lên 409.030 cổ phiếu APP (tỷ lệ: 9,27%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2018.