Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 31.250.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 17/12/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Duẩn (địa chỉ: xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, ông Phạm Ngọc Duẩn bị UBCKNN phạt 31.250.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 15/01/2018, ông Phạm Ngọc Duẩn đã mua 168.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã chứng khoán: TTZ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 196.000 cổ phiếu lên 364.300 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 2,8% lên 5,2%, trở thành cổ đông lớn của TTZ. Tuy nhiên, đến ngày 29/01/2018, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn của ông Duẩn.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/12/2018.

(PV)