​Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 32.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 6/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Cường (địa chỉ: 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, ông Trần Đức Cường bị UBCKNN phạt 27.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Phạt tiền 5.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm c Khoản 4 Điều Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán.

Trước đó, ngày 25/01/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Trần Đức Cường, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 12 (mã chứng khoán: C12) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu C12 từ ngày 26/01/2018 đến ngày 13/02/2018 (khớp lệnh 31.700 cổ phiếu). Tuy nhiên, ngày 24/01/2018 ông Cường đã bán 14.200 cổ phiếu nhưng đến ngày 06/03/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Cường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2018.

(PV)