Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 30/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Hùng Sơn (địa chỉ: 1003 Cao ốc An Thịnh, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Vũ Hùng Sơn bị phạt với số tiền là 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định khi trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 23, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a, Khoản 4, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)