​Báo cáo không đúng thời hạn, một cá nhân bị phạt 62.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 7/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thuấn (địa chỉ: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Quyết định này, ông Phạm Văn Thuấn bị UBCKNN phạt 62.500.000 đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán khi có sự thay đổi đầu tiên về số lượng cổ phiếu sở hữu làm cho không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 21/12/2015, ông Phạm Văn Thuấn đã thực hiện giao dịch bán 4.300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã chứng khoán: HBS), sở hữu 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Tuy nhiên, đến ngày 14/01/2016, ông Thuấn mới báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mức phạt này được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)