Báo cáo không đúng thời hạn, Phó Tổng Giám đốc Nafoods Group bị phạt 17.500.000

(eFinance Online) - Ngày 21/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ryan Walter Galloway (địa chỉ: 195/10/2 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định này, ông Ryan Walter Galloway bị UBCKNN phạt 17.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Ông Ryan Walter Galloway - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Nafoods Group, mã chứng khoán NAF, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu NAF từ ngày 30/8/2018 đến ngày 14/9/2018 và đã mua 21.000 cổ phiếu NAF trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, đến ngày 02/10/2018, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Ryan Walter Galloway.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/02/2019.

(PV)