Báo cáo không đúng thời hạn, SĐB bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 23/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội - SĐB (Địa chỉ: xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN quyết định phạt Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội với số tiền là 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, lý do Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội bị phạt là do Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2012, Báo cáo quản trị công ty năm 2012, Báo cáo thường niên năm 2012 không đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

(PV)