Báo cáo không đúng thời hạn, Tundra Vietnam Fund bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 20/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tundra Vietnam Fund (địa chỉ: Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, Sweden).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, UBCKNN phạt Tundra Vietnam Fund 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 23/02/2018, Tundra Vietnam Fund - TVF, chủ tài khoản số DBHFCA 7008 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giao dịch mua 400.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNG), dẫn đến số lượng cổ phiếu TNG sau giao dịch tăng từ 1.717.675 cổ phiếu lên 2.177.675 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,18% lên 5,15% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Nguyên nhưng đến ngày 16/4/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng nêu trên của TVF.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)