Báo cáo không đúng thời hạn, Uỷ viên HĐQT Vinafreight bị phạt 20 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 12/7/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Xuân Quang, Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafreight (mã chứng khoán VNF).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN phạt ông Đỗ Xuân Quang 20 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Trước đó, ngày 31/10/2016, ông Đỗ Xuân Quang đã thực hiện giao dịch bán 99.900 cổ phiếu VNF nhưng đến ngày 29/11/2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Quang.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/7/2018.

(PV)