Bố trí người sai quy định, Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 4/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt với số tiền 60 triệu đồng theo quy định do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 26, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)