Các nhà đầu tư mong muốn sớm đưa thị trường phái sinh đi vào hoạt động

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết, hôm nay (18/11), Sở đã phối hợp cùng Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán tổ chức Diễn đàn Thị trường Phái sinh cho các thành viên thị trường. Đây là cơ hội để các thành viên thị trường cập nhật những thông tin mới nhất về công tác chuẩn bị cho thị trường phái sinh đi vào hoạt động.

Quang cảnh tại Diễn đàn.Quang cảnh tại Diễn đàn.

Tại diễn đàn, các bài tham luận đã tập trung vào các khung pháp lý và những nghiệp vụ cụ thể về hoạt động của thị trường phái sinh. Rất nhiều ý kiến được đưa ra xung quanh vấn đề niêm yết, hủy niêm yết chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh… Các thành viên thị trường đều mong muốn Chính phủ sớm thông qua các văn bản pháp lý nhằm sớm đưa thị trường phái sinh đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu mong muốn đa dạng hóa các mô hình đầu tư.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, cùng với sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô, việc phát triển thị trường chứng khoán phái sinh là điều tất yếu, giúp thị trường được hoàn thiện về cấu trúc và nhà đầu tư có thêm các công cụ để phục vụ cho các mục tiêu đầu tư đa dạng. Việc phát triển thị trường chứng khoán phái sinh đã được đưa vào chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án về xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 366/QĐ-TTg ngày 11/03/2014.

Trên cơ sở Đề án phê duyệt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang gấp rút xây dựng khung pháp lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chính thức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2016. Theo đó, Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Thông tư hướng dẫn thực hiện được xem là những văn bản pháp lý quan trọng nhất đề thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động.

Được biết, hiện nay các văn bản pháp lý này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tích cực chuẩn bị và đang lấy ý kiến các Bộ, Ban, ngành để trình lên Chính phủ…

(GK)