Cần đảm bảo sự ổn định và bền vững của thị trường

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2016, diễn ra sáng nay (22/1), tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Huy động vốn trên thị trường đạt gần 300.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2015 toàn ngành Chứng khoán đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá về thu hút dòng vốn gián tiếp nước ngoài; gắn cổ phần hóa với niêm yết; rút ngắn chu kỳ thanh toán; công tác tái cấu trúc thị trường tiếp tục đạt được những kết quả khả quan…, giúp TTCK hoạt động ổn định và tăng trưởng, được đánh giá là điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Chỉ số thị trường tăng 6,1% trong bối cảnh thị trường nhiều nước giảm mạnh. Tổng giá trị huy động vốn toàn thị trường đạt hơn 300 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 28% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Quy mô niêm yết năm 2015 gia tăng tích cực, mức vốn hóa thị trường đạt mức 1.360 nghìn tỷ đồng (tăng 17% so với cuối năm 2014) và tương đương 34% GDP; tổng trị giá niêm yết theo mệnh giá tăng khoảng 24%; Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục có kết quả khả quan, doanh thu, lợi nhuận đều ước tăng trưởng khoảng trên 10% so với năm 2014. 

Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,5 triệu tài khoản, tăng hơn 105 nghìn tài khoản (tương đương 7,2%) so với cuối năm 2014, trong đó, số lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 18,6%, số lượng nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng 10,2%. Giá trị danh mục đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng 12,5% so với cuối năm 2014. TTCK tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, Chính phủ và là kênh đầu tư có hiệu quả của công chúng.

5 nhóm giải pháp phát triển TTCK trong năm 2016

Tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho rằng, năm 2016 kinh tế thế giới và trong nước được dự báo sẽ khởi sắc hơn so với năm 2015 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, UBCKNN đã đặt ra 4 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 bao gồm: bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán; triển khai công tác phát triển chiều sâu và tái cấu trúc thị trường; triển khai sản phẩm mới và vận hành TTCK phát sinh; tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và giải pháp nâng hạng TTCK.

Đồng thời, UBCKNN cũng nêu ra 5 nhóm giải pháp cụ thể để phát triển TTCK trong năm 2016 và trong thời gian tới.

Thứ nhất là tăng quy mô, tính thanh khoản và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường. Theo đó, ngoài việc thúc đẩy gắn cổ phần hóa, đại chúng hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK, cơ quan này sẽ tăng tỷ lệ bán đấu giá công khai ra công chúng và tăng tỷ lệ bán cho đối tác chiến lược, tổ chức nước ngoài...

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường chất lượng kế toán, kiểm toán để tăng tính minh bạch, triển khai hệ thống bỏ phiếu điện tử cho tổ chức phát hành, phát triển các sản phẩm mới, các sản phẩm trái phiếu, xây dựng bộ chỉ số thị trường; nghiên cứu cho phép phát hành cổ phiếu không có quyền biểu quyết để thu hút vốn nước ngoài; thống nhất quy định về tổ chức có vốn nước ngoài đang niêm yết.

Thứ hai, sẽ đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc thị trường; xây dựng chuẩn mực đạo đức; triển khai áp dụng chế độ kế toán mới; tạo điều kiện cho tổ chức trong nước kinh doanh chứng khoán ở nước ngoài hay đầu tư ra nước ngoài và ngược lại; nghiên cứu và triển khai nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty chứng khoán.

Thứ ba, triển khai các công tác đáp ứng điều kiện nâng hạng TTCK Việt Nam trong bảng xếp hạng của MSCI từ cận biên lên mới nổi; cấp mã số giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia TTCK; triển khai các chính sách và giải pháp liên quan đến quỹ đầu tư, quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ thành viên cho lĩnh vực công nghệ cao; hướng dẫn các doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Cuối cùng, nhằm tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước và tuân thủ của thành viên, UBCKNN đề xuất giải pháp cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin và chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, giám sát trên TTCK...

Khai thông quy định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đồng tình với 5 nhóm giải pháp phát triển TTCK mà UBCKNN nêu ra. Thứ trưởng yêu cầu bước sang năm 2016, UBCKNN và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tích cực, chủ động, nỗ lực đoàn kết để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, ngoài nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách và cho đầu tư phát triển, cần tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn DNNN; phát triển TTCK ổn định, lành mạnh; chuẩn bị các điều kiện nâng hạng TTCK Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về chứng khoán và TTCK đảm bảo tuân thủ theo tinh thần Luật Đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, các tiêu chí, chuẩn mực (về kế toán, quản trị công ty…) theo thông lệ quốc tế, có nội dung khuyến khích và cũng có chế tài.

Tiếp tục tái cơ cấu thị trường chứng khoán bao gồm thúc đẩy và nâng cao thị trường cổ phiếu, trái phiếu, đặc biệt là thị trường chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, kết gắn với các Bộ ngành trong tiến trình cổ phần hóa DNNN và thoái vốn Nhà nước; gắn cổ phần hóa với niêm yết trên TTCK tạo điều kiện cho các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và giúp công tác quản lý được tốt hơn bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để khai thông quy định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK, từ đó khai thông nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của TTCK, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giúp TTCK hoạt động và phát triển ổn định, lành mạnh...

(PV)