Cấp phép giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Chứng khoán Việt Thành

Ngày 27/01/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBCK, chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành được phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến tại địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà VTP, Số 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ðịa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: https://trading.vts.com.vn.

Quyết định nêu rõ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)