CBTT không đúng thời hạn, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 04/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (số 37, 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty này 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã chứng khoán: C69) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/9/2017; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)