Chậm công bố thông tin, Chứng khoán VIT bị phạt 50 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT bị phạt với số tiền là 50 triệu đồng. Nguyên nhân, do công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I/2013, Báo cáo thường niên năm 2012.

Theo UBCKNN, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (1/10/2013).

(PV)