Chậm công bố thông tin, Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 21/11/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (địa chỉ: Số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 50 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, Nghị quyết số 01-2014/NQ-HĐQT/CTB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính năm 2013.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)