Chậm công bố thông tin, Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 17/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1132/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (địa chỉ: Số 89, QL 1A, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên tổng hợp được soát xét năm 2015 không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)