Chậm công bố thông tin, Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt với số là tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)