Chậm công bố thông tin, CTCP Dệt may Nha Trang bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 13/1/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dệt may Nha Trang.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN quyết định phạt công ty này 60 triệu đồng do công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của CTCP Dệt may Nha Trang không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2012 hợp nhất đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, BCTC Quý 1 năm 2013 hợp nhất, BCTC Quý 2 năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất, BCTC bán niên năm 2013 đã soát xét hợp nhất, BCTC Quý 3 năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Biên bản kiểm phiếu về việc thay đổi thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013, BCTC Quý 1 năm 2014 hợp nhất, BCTC Quý 2 năm 2014 của công ty mẹ và hợp nhất, Biên bản kiểm phiếu về việc chuyển nhượng tài sản dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2014.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)