"Chậm" công bố thông tin, CTCP Hồng Hà Việt Nam bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 17/3/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hồng Hà Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, CTCP Hồng Hà Việt Nam bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính quý 1/2015 hợp nhất.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)