Chậm công bố thông tin, Thủy sản Bạc Liêu bị phạt 60 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 254/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt với số tiền 60 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý I, III, IV năm 2012, Báo cáo tài chính các Quý I, II năm 2013; không thực hiện công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011 và năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soát xét, Báo cáo tài chính Quý III năm 2013.

Mức phạt này được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

(PV)