Chậm công bố thông tin, Trí Việt bị phạt 70 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 13/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 51/2016/TVC/NQ-HĐQT ngày 28/11/2016 về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 08/8/2017 về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/9/2017 về việc phê duyệt phương án triển khai bảo lãnh cho sản phẩm Hợp tác cho vay đầu tư chứng khoán giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) và BIDV - Chi nhánh Hà Thành (thông qua hợp đồng hợp tác giữa Công ty và TVB - công ty con của Công ty); CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ bán niên 2016 soát xét; Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ Quý 2/2017; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2018.

(PV)