Chậm công bố thông tin, Viễn thông Vạn Xuân bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 29/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tài chính Quý 1 và Quý 2 năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soát xét.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)