Chậm đăng ký giao dịch, Tổng Công ty Đức Giang bị phạt 70 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 20/06/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (địa chỉ: số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm c, Khoản 2a, Điều 14, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 03 tháng đến 06 tháng.

Cụ thể, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết) nhưng đến ngày 11/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2018.

(PV)