Chính phủ nên quy định giới hạn, điều kiện tích hợp TTHC lên Cổng DVCQG

(eFinance Online) - Đó là kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) thay vì quy định theo tỷ lệ % như hiện nay, để tránh lãng phí nguồn lực và khả thi trong thực hiện.  
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã xây dựng hệ thống cung cấp DVCTT  mức 3 trong các hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán của công ty đại chúng và các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Hệ thống đưa vào hoạt động và khai thác với mức độ ổn định cao.  

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã hoàn thành tích hợp, cung cấp 11 DVCTT trên Cổng DVCQG. Hệ thống DVCTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thiện tích hợp, đăng nhập một lần với Cổng DVCQG. Các thủ tục hành chính (TTHC) được đồng bộ hồ sơ, đồng bộ trạng thái, thống kê tình hình xử lý hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Cổng DVCQG và Bộ Tài chính.

Đối với 11 DVCTT đã được tích hợp lên Cổng DVCQG, hệ thống DVCTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng DVCQG.

Các DVCTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích hợp thành công lên Cổng DVCQG hiện đang được cung cấp ở mức độ 3 (chưa áp dụng việc thanh toán trực tuyến). Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho Cổng DVCQG để triển khai việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến cho các thủ tục hành chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn giám sát, định kỳ kiểm tra hệ thống DVCTT để đảm bảo việc kết nối với Cổng DVCQG được ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả trong việc thực hiện các DVCTT đã tích hợp.

Trong quá trình kết nối, tích hợp các DVCTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên Cổng DVCQG, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thông qua việc trao đổi với cán bộ đầu mối, đến nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành việc tích hợp. Tuy nhiên, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có tài liệu hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện cho mỗi công đoạn tích hợp, bao gồm: các điều kiện cần để tích hợp lên Cổng DVCQG, các bước thực hiện, đầu mối liên hệ liên quan đến từng giai đoạn tích hợp, kết quả sau khi tích hợp phải làm những gì…

Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến cho các DVCTT mức 4, trong đó có DVCTT đã được tích hợp lên Cổng DVCQG tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Do tính chất đặc thù của ngành Chứng khoán, các thủ tục hành chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận, xử lý yêu cầu nhiều đầu mục hồ sơ tài liệu, bao gồm các tài liệu cần có xác nhận của bên thứ 3. Vì vậy, bộ hồ sơ của doanh nghiệp có thể hàng trăm trang.

Ngoài ra, đối với người dân, doanh nghiệp, việc nộp hồ sơ trên hệ thống DVCTT là không bắt buộc. Do các tổ chức, cá nhân theo thói quen vẫn lựa chọn phương thức gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vì vậy, hệ thống chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiến nghị trong số 165 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm xử lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có rất nhiều thủ tục chưa từng phát sinh hồ sơ hoặc phát sinh ít, dưới 50 bộ hồ sơ hàng năm. Vì vậy, đề nghị Chính phủ quy định giới hạn, điều kiện tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng DVCQG thay vì quy định theo tỷ lệ % để tránh lãng phí nguồn lực và khả thi trong thực hiện.

Bên cạnh đó, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính có ý kiến với Văn phòng Chính phủ có kế hoạch tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp sử dụng Cổng DVCQG cũng như Cổng DVCTT của các đơn vị để nộp hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện đẩy mạnh việc sử dụng DVCTT đạt hiệu quả. Đối với các DVCTT đã tích hợp lên Cổng DVCQG, trong thời gian tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ triển khai nâng lên mức độ 4, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc thực hiện kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất thủ tục hành chính “Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán” phục vụ thí điểm kết nối, khai thác thông tin công dân.

Quang Minh