Cho khách hàng đặt lệnh khi không đủ tiền, Chứng khoán Toàn Cầu bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 17/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi thực hiện lệnh của khách hàng khi khách hàng không có đủ tiền theo quy định pháp luật.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm h, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)