Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long bị phạt 42,5 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 03/8/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Quang Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông này bị UBCKNN phạt tiền 42,5 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, ông Ngô Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (Công ty) đã ký Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ-HĐQT ngày 04/10/2017 về việc bầu ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2018.

(PV)