Chủ tịch Hội đồng quản trị CMISTONE Việt Nam bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 22/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Thanh Hiệp (địa chỉ: P1102 D1 Tòa nhà Mandarin Garden Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, ông Trần Thanh Hiệp bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng vì vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Cụ thể, ông Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam, đại diện cho Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam đã cấp các khoản vay cho các thành viên hội đồng quản trị khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)