Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Lilama 45.4 bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 17/11/2015, UBCKNN ban hành Quyết định số 990/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Văn Dư - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Lilama 45.4.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Hoàng Văn Dư bị UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Dư không triển khai thực hiện đúng quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2012 và 2013 nêu tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)