Chứng khoán ACB được phép kinh doanh chứng khoán phái sinh

(eFinance Online) - Ngày 31/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 24/GCN-UBCK cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Công ty TNHH Chứng khoán ACB được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Cụ thể, Công ty TNHH Chứng khoán ACB được phép Môi giới chứng khoán phái sinh; Tự doanh chứng khoán phái sinh; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)