Chứng khoán An Bình bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 19/9/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình bị phạt 125 triệu đồng theo quy định do Công ty chưa tuân thủ đúng quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)