Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 08/3/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)