Chứng khoán Đà Nẵng được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ngày 02/02/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBCK, chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến tại địa chỉ 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Ðịa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: https://dnsc.vn.

Quyết định nêu rõ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)