Chứng khoán Đầu tư Việt Nam bị phạt 100 triệu đồng do cho vay trái quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam bị phạt với số tiền 100 triệu đồng do sử dụng vốn, tài sản của Công ty để cho vay trái quy định của pháp luật.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(PV)