Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam bị phạt 320 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 3-4 Tòa nhà TID, Số 4 Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội) do đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt công ty trên với tổng mức phạt là: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó, phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) do Golden Bridge cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định pháp luật, vi phạm quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và Khoản 5, Điều 33, Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính;

Phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 18, Nghị định 85/2010/NĐ-CP do Golden Bridge cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán trong tài khoản, vi phạm quy định tại Khoản 9, Điều 71, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 33, Nghị định 85/2010/NĐ-CP do Golden Bridge thiết lập trang thông tin điện tử chưa tuân thủ đúng quy định, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 52/2012/TT-BTC);

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định 85/2010/NĐ-CP do Golden Bridge không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty chứng khoán, vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Khoản 3, Điều 18, Thông tư 52/2012/TT-BTC...

UBCKNN cho biết, đối với một số vi phạm khác của Golden Bridge về hoạt động môi giới và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, UBCKNN đang phối hợp với cơ quan chức năng để xem xét xử lý.

(KD)