Chứng khoán Hải Phòng bị phạt 150 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 15/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1402/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN phạt công ty này 50 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán,

Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm h, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã khắc phục vi phạm theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)